Clueless

Tuesday, August 21, 2007

Ngano gung mag sige ug usob-usob ang huna huna gud?! Makalibog pud kaayo ning ingon ani! Makalagot pud kaayo!

0 deranged screams: